Hakkımızda

Gülnihal Gözde CHOUSEIN 1988 yılında Ankara’da doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2010 yılında mezun oldu. 2011 yılında İstanbul Barosu’na kabul edildi. İngilizce ve Almanca biliyor. Hukuk danışmanı olarak havacılık, hastaneler, finans, otelcilik, turizm, perakende sektörü, gayrimenkul sektörü gibi çeşitli sektörlerde çalıştı. 2018 yılında İstanbul’da GC Hukuk ve Danışmanlık’ı kurdu.

GC Hukuk ve Danışmanlık genel dava, şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku, ticaret hukuku, medeni hukuk, iş hukuku, aile hukuku, miras hukuku, ceza hukuku, rekabet hukuku, uluslararası sözleşmeler, yabancı yatırım kaynaklı iş ortaklıkları, gayrimenkul hukuku, fikri mülkiyet, verilerin korunması ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir.

Firma, etik kuralları ve uluslararası standartlar çerçevesinde etkili bir hukuki danışmanlık hizmeti sağlamayı amaçlamaktadır.

Gözde Chousein

Faaliyet Alanları

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

GC Hukuk ve Danışmanlık ticari hükümlerden kaynaklanan dava ve ihtilafların etkin çözümü ile ticari sözleşmelerin hazırlanması ve önleyici hukuk alanında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

GC Hukuk ve Danışmanlık yerli ve yabancı şirketlerin, onları bağlayan yasal yükümlülüklere uyum sağlaması için gerekli bilgi ve deneyime sahiptir.

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

GC Hukuk ve Danışmanlık her türlü hukuk alanında Türk mahkemeleri önünde uyuşmazlık çözümü hizmeti sunmakta, her türlü ihtilaf konusunda stratejiler geliştirmekte, delilleri tespit ve analiz etmektedir.

İş Hukuku

İş Hukuku

GC Hukuk ve Danışmanlık müvekkilin modern işyerinin zorluklarını aşmasında yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı hizmetler sunar, söz konusu istihdam süresinin tamamı için gerekli tüm yasal prosedürleri yapılandırmalarında yardımcı olur.

Aile Hukuku

Aile Hukuku

GC Hukuk ve Danışmanlık Medeni Kanun ve ilgili mevzuatlardaki güncel düzenlemeler ışığında danışmanlık hizmeti sunmasının yanında Aile Mahkemeleri’nin görev alanına giren tüm davalarda da müvekkillerini temsil eder.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

GC Hukuk ve Danışmanlık, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu / Eşya Hukuku kapsamında düzenleme alanı bulan taşınmaz mülkiyetinin konusu ve içeriği kapsamına giren ilgili konularda, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Miras Hukuku

Miras Hukuku

GC Hukuk ve Danışmanlık miras yazımı ve korunması ve Miras Hukuku’ndan doğan tüm sorun ve uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Verilerin Korunması ve Gizlilik

Verilerin Korunması ve Gizlilik

GC Hukuk ve Danışmanlık, KVKK ve GDPR mevzuatlarınca gereklilikler kapsamında kişisel verilerin korunması konusunda danışmanlık vermektedir.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

GC Hukuk ve Danışmanlık soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

İletişim Bilgileri

Sorularınız ve bilgi için bize ulaşabilirsiniz.